top of page

Disclaimer

Deze disclaimer van Pret Parket is bijgewerkt tot 11 februari 2020
Pret Parket werkt hard aan de relatie met haar klanten. Daarbij nodigen wij je uit om de aangeboden diensten op onze website af te nemen. Pret Parket wil wel benadrukken dat zij niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die voortkomt uit onjuist verstrekte informatie op onze website.
Beperkte aansprakelijkheid
Hoewel onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, aanvaardt Pret Parket geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schrijf-/typefouten, onjuistheden en/of onvolledigheden. De op onze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Pret Parket behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. In het bijzonder zijn alle prijzen op onze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Pret Parket aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die zou kunnen zijn ontstaan door technische storingen of door gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Producten en garantie
Pret Parket geeft uitsluitend garantie op de door Pret Parket geleverde diensten volgens de condities zoals deze door Pret Parket zijn bepaald.

Auteursrecht
Alle rechten met betrekking tot de inhoud en samenstelling van deze website zijn voorbehouden aan Pret Parket, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pret Parket is het niet toegestaan om teksten, informatie, software, videobeelden, foto's en/of ander beeld- en/of geluidsmateriaal te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier.

Contactgegevens
Pret Parket
Michiel ten Hovestraat 4
2613VX Delft
Nederland

06 37611600
info@pretparket.nl

Kamer van Koophandel: 77294297
BTW NL003176922B77

 
bottom of page