top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring van Pret Parket is bijgewerkt tot 11 februari 2020
Jouw privacy is belangrijk voor Pret Parket. Daarom hebben we een Privacyverklaring opgesteld waarin wordt beschreven hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.

Neem even de tijd om onze privacyverklaring door te nemen en laat het ons weten als je vragen hebt.
Privacyverklaring
Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Pret Parket acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:

 
  • we duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via de privacyverklaring op deze pagina;
  • we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • we je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
  • we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen;
  • we je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
  • Pret Parket de verantwoordelijke is voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Het gebruik van jouw persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webformulieren verkrijgen we bepaalde gegevens van jou als bezoeker. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

We gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Contactformulier
We bieden via onze webpagina de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen en contact op te kunnen nemen met het antwoord. Je kiest zelf welke aanvullende gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden enkel in op de mailserver bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens worden niet in een database opgeslagen.

Publicatie
We publiceren je gegevens niet. Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt.

Verstrekking aan derden
We verstrekken jouw gegevens niet aan anderen. Je gegevens kunnen enkel door het personeel van Pret Parket gebruikt worden.

Cookies en andere technologieën
Op onze website wordt gebruikt gemaakt van cookies. Wij hebben op onze website een cookiemelding geïmplementeerd om je op de hoogte te stellen van het gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Het gebruik van Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Bescherming van persoonsgegevens
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Daarnaast bewaren wij de gegevens die wij ontvangen niet langer dan strikt noodzakelijk zoals beschreven onder bewaartermijnen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Pret Parket kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Pret Parket behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bovenaan deze verklaring staat de meest recente wijzigingsdatum.

Vragen over privacy
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die we met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen we je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Pret Parket
Michiel ten Hovestraat 4
2613VX Delft
Nederland
 
06 37611600
info@pretparket.nl

Kamer van Koophandel: 77294297
BTW NL003176922B77
bottom of page